De aanpak bij GZ+

Aanpak

Inzicht en grip op gevoelens en gedachten staan centraal in onze aanpak. In een behandeling kijken we naar je problemen, bespreken we waar je vastloopt en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Daarbij letten we ook op de dingen die wel goed gaan, op de sterke kanten van jou en jouw gezin. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met methodes waarbij bewezen is dat ze effect hebben. Ehealth-behandeling kan ook deel uit maken van de behandeling. We overleggen zo nodig met de huisarts, wijkteam of school.

“ In- en uitzicht voor jou, zodat je je weer + gaat voelen!

team GZ+

Het team van GZ+

Plonie Robijn-Brussaard

Behandelaar / Orthopedagoog-generalist NVO, SKJ, BIG

Plonie is behandelaar/orthopedagoog binnen de praktijk. Haar werkzaamheden zijn met name de individuele behandelingen (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, traumabehandeling, ouderbegeleiding). Daarbij doet zij ook regelmatig diagnostiek (o.a. intelligentieafnames) en geeft zij werkbegeleiding.

Werkdagen:
Maandag, woensdag, donderdag

BIG-registratienummer: 
39930942031

lees meer

Philip Marres

Gezins- en relatietherapeut / systeemtherapeut NVRG

Philip is behandelaar/systeemtherapeut binnen de praktijk. Zijn werkzaamheden liggen met name op het gebied van ouder- en gezinsbehandeling en groepstrainingen. Daarbij doet hij ook individuele behandelingen. Naast zijn werk bij GZ+ is hij werkzaam in zijn eigen praktijk ‘Marres Systeemtherapie’ en is hij werkzaam bij ENVER Jeugdhulp

Werkdagen:
Woensdag en vrijdag

lees meer

Annelies Vermeulen

Behandelaar / Master Orthopedagoog NVO, SKJ

Annelies is behandelaar/orthopedagoog binnen de praktijk. Haar werkzaamheden zijn met name de individuele behandelingen (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, traumabehandeling, ouderbegeleiding). Daarbij doet zij ook regelmatig diagnostiek (o.a.intelligentieafnames). Naast haar werk bij GZ+ is ze als orthopedagoog werkzaam als in het regulier (basis)onderwijs.

Werkdagen:
Maandag

lees meer

Nathalie van Tijen

GZ-psycholoog BIG / Traumatherapeut

Nathalie is behandelaar binnen de praktijk. Haar werkzaamheden bij GZ+ zijn met name individuele behandelingen (systemisch werk, traumabehandeling (o.a. EMDR), oplossingsgerichte therapie, CGT ouderbegeleiding), waarbij ze de ouders vaak inzet als co-therapeut. Sinds kort werkt ze ook als buitenpsycholoog, samen met haar hond Ayra. Naast haar werk bij GZ+ heeft Nathalie haar eigen praktijk en is ze hoofdbehandelaar en supervisor bij Alles Kids – Instituut voor Leerproblemen en Praktijk Marleen.

Werkdagen:
Behandelingen in de praktijk: woensdag
Behandelingen & coaching buiten: dinsdag en vrijdag

BIG-registratienummer: 
69061295525

lees meer

Elisabeth Beil

Behandelaar / Master Orthopedagoog SKJ

Elisabeth is behandelaar/orthopedagoog binnen de praktijk. Haar werkzaamheden zijn de frontoffice met o.a. het onderhouden van de eerste contacten met cliënten en afstemmen of GZ+ bij de hulpvraag past. Daarnaast geeft ze individuele behandelingen (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en ouderbegeleiding) waarin op verzoek ook ruimte is voor een creatieve verwerking. Ook geeft ze met veel plezier groepstrainingen aan kinderen en tieners die GZ+ regelmatig aanbiedt, zoals de Eerste Hulp Bij Perfectionisme cursus.

Werkdagen:
Dinsdag en vrijdag

lees meer

Irene de Bruijn

Orthopedagoog in opleiding

Irene is front- en back-officemedewerker. Ze is orthopedagoog in opleiding en ook bezig met haar laatste stage. Haar werkzaamheden zijn o.a. het onderhouden van de eerste contacten met cliënten en afstemmen of GZ+ bij de hulpvraag past. Ze vraagt de vergoedingen aan die nodig zijn om hulp te ontvangen. Ook draait ze mee met de groepstrainingen die we bij GZ+ aanbieden, zoals de Eerste Hulp Bij Perfectionisme cursus. Naarmate haar stage vordert, zal ze (onder supervisie) ook steeds meer individuele behandelingen (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie) geven.

Werkdagen:
Dinsdag en donderdag

lees meer

Miranda Marres

Maatschappelijk werker

Miranda coördineert alle aanmeldingen en zorgt achter de schermen dat de uitvoering van de hulpverlening goed verloopt. Daarnaast is Miranda co-trainer bij de groepstrainingen.

Werkdagen:
Maandag, dinsdag, donderdag (ochtenden)

lees meer

Hendrik-Jan Groeneveld

Financiële bedrijfsvoering

Hendrik-Jan Groeneveld is bedrijfskundige en houdt zich bezig met de bedrijfsvoering, personeelszaken, contracten en financiën (facturatie, fiscaliteiten). Hij is daarbij ondernemer in een financieel-bedrijfskundig adviesburo G+ Advies B.V., van waaruit hij ondernemers begeleidt bij hun strategie, financiën en bedrijfsvoering.

lees meer

Hoe meld ik me aan?

Omschrijf duidelijk je hulpvraag op het aanmeldformulier. Je gegevens worden vertrouwelijk door ons behandeld en alleen gebruikt in het kader van intake en behandeling.

Hoe meld ik me aan?

Samenwerking

GZ+ heeft in Kindercentrum Alles Kids Onder 1 Dak een praktische samenwerking met kinderfysiotherapie, logopedie, begeleiding bij leerproblemen zoals dyslexie en psychomotore kindertherapie. We hebben korte lijnen en kunnen waar gewenst goed afstemmen.