De aanpak bij GZ+

Aanpak

Inzicht en grip op gevoelens en gedachten staan centraal in onze aanpak. In een behandeling kijken we naar je problemen, bespreken we waar je vastloopt en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Daarbij letten we ook op de dingen die wel goed gaan, op de sterke kanten van jou en jouw gezin. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met methodes waarbij bewezen is dat ze effect hebben. Ehealth-behandeling kan ook deel uit maken van de behandeling. We overleggen zo nodig met de huisarts, wijkteam of school.

“ Ik vind het mooi om samen met kinderen, jongeren en hun ouders op zoek te gaan naar een verklaring en handvatten voor hun klachten. Ik geniet ervan om goed af te stemmen op persoon en leeftijd. ”

Plonie, behandelaar

Het team van GZ+

Plonie Brussaard

Behandelaar/ NVO master orthopedagoog SKJ

Plonie is behandelaar/orthopedagoog binnen de praktijk. Haar werkzaamheden zijn met name de individuele behandelingen (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, traumabehandeling, ouderbegeleiding). Daarbij doet zij ook regelmatig diagnostiek (o.a. intelligentieafnames).

Werkdagen:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

lees meer

Philip Marres

Gezins- en relatietherapeut/systeemtherapeut

Philip is behandelaar/systeemtherapeut binnen de praktijk. Zijn werkzaamheden liggen met name op het gebied van ouder- en gezinsbehandeling en groepstrainingen. Daarbij doet hij ook individuele behandelingen. Naast zijn werk bij GZ+ is hij werkzaam in zijn eigen praktijk ‘Marres Systeemtherapie’ en is hij werkzaam bij ENVER Jeugdhulp

Werkdagen:
Woensdag en vrijdag

lees meer

Annelies Vermeulen

Behandelaar/NVO Master Orthopedagoog SKJ

Annelies is behandelaar/orthopedagoog binnen de praktijk. Haar werkzaamheden zijn met name de individuele behandelingen (cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, traumabehandeling, ouderbegeleiding). Daarbij doet zij ook regelmatig diagnostiek (o.a.intelligentieafnames). Naast haar werk bij GZ+ is ze als orthopedagoog werkzaam als in het regulier (basis)onderwijs.

Werkdagen:
Maandag

lees meer

Miranda Marres

Maatschappelijk werker

Miranda coördineert alle aanmeldingen en zorgt achter de schermen dat de uitvoering van de hulpverlening goed verloopt. Daarnaast is Miranda co-trainer bij de groepstrainingen.

Werkdagen:
Maandag, dinsdag, donderdag (ochtenden)

lees meer

Hendrik-Jan Groeneveld

Financiële bedrijfsvoering

Hendrik-Jan Groeneveld is bedrijfskundige en houdt zich bezig met de bedrijfsvoering, personeelszaken, contracten en financiën (facturatie, fiscaliteiten). Hij is daarbij ondernemer in een financieel-bedrijfskundig adviesburo G+ Advies B.V., van waaruit hij ondernemers begeleidt bij hun strategie, financiën en bedrijfsvoering.

lees meer

Hoe meld ik me aan?

Omschrijf duidelijk je hulpvraag op het aanmeldformulier. Je gegevens worden vertrouwelijk door ons behandeld en alleen gebruikt in het kader van intake en behandeling.

Hoe meld ik me aan?

Samenwerking

GZ+ heeft in Kindercentrum Alles Kids Onder 1 Dak een praktische samenwerking met kinderfysiotherapie, logopedie, begeleiding bij leerproblemen zoals dyslexie en psychomotore kindertherapie. We hebben korte lijnen en kunnen waar gewenst goed afstemmen.