Waarvoor kun je
bij ons terecht?

GZ+ behandelt kinderen die lichte tot matige, enkelvoudige psychische klachten hebben, zoals:

 • sombere en/of depressieve gevoelens
 • piekeren
 • (faal)angst
 • spanningsklachten
 • gepest zijn/pesten
 • negatief zelfbeeld
 • ongezond perfectionisme
 • traumaverwerking
 • rouw
 • hoofd- en buikpijnklachten
 • slaapproblemen
 • emotieregulatie problemen (bijv. driftbuien)
 • opvoedproblematiek
 • Onderzoek naar intelligentie (6-17 jaar)
 • Onderzoek naar AD(H)D/autisme/hoogbegaafdheid

 

Er wordt altijd vooraf een inschatting gemaakt of wij je goed kunnen helpen.

Waarvoor kun je niet bij ons terecht?

Je bent bij GZ+ niet op de goede plek als er sprake is van:

 • een acute crisis, crisisgevoelige situatie, suïcidale gedachten/uitspraken
 • automutilatie (zelfverwonding)
 • psychose, verslaving
 • (volledig) schoolverzuim
 • eetproblemen/-stoornis
 • hoge complexiteit van psychische klachten, een lange hulpverleningsgeschiedenis
 • complexe gezinsproblematiek, conflictueuze scheiding, als ouders niet samen om één tafel kunnen
 • verwaarlozing, mishandeling, geweld in het gezin

 

In deze situaties is specialistische GGZ en/of jeugdzorg binnen een multidisciplinaire setting noodzakelijk.

 

Neem bij een acute psychische crisis altijd contact op met je huisarts, die kan inschatten hoe en waar je kind  direct geholpen kan worden via spoedafdeling van de jeugd-GGZ. Kinderen die acuut in hun veiligheid bedreigd worden krijgen snelle en deskundige hulp van het crisisinterventieteam. Het team is 24 uur per dag bereikbaar via 010 233 00 00.

 

Basis GGZ

Als een huisarts of wijkteammedewerker naar de basis GGZ verwijst, betekent dit doorgaans dat ingeschat wordt dat een aantal gesprekken eens in de twee weken voldoende is om de klachten te laten afnemen of om er voldoende mee te leren omgaan. Verderop in de behandeling zit er vaak wat meer tijd tussen de gesprekken.
Een gesprek duurt ongeveer 45-60 minuten.
Het eerste gesprek heeft tot doel om de klachten en problemen te verhelderen en te inventariseren. We brengen ook de sterke kanten en positieve factoren in beeld. Na dit gesprek wordt een plan met een aanpak en concrete doelen opgesteld en bespreken we het vervolgtraject.

Cognitieve gedragstherapie, EMDR, schrijftherapie en ouderbegeleiding zijn behandelvormen die we onder meer kunnen inzetten. Meestal kan de behandeling direct starten. Soms is sociaal-emotioneel onderzoek nodig. Binnen het traject bestaat de mogelijkheid tot e-consult en telefonisch contact. We bieden ook, op beperkte schaal, systeemtherapie (relatie- en gezinstherapie) en speltherapie.
Na afloop van de behandeling wordt een korte schriftelijke terugkoppeling opgesteld die met jouw toestemming ook naar de verwijzer kan worden gestuurd.

“ Er kwam een kist met duplo poppetjes op tafel. Die hebben me echt geholpen om ingewikkelde familiedingen beter te begrijpen ”

Elise* (16)

Trainingen

JONGEREN & VERLIES

“ Ik vond het verrassend helpend om mijn verhaal met lotgenoten te delen”

Deze groep is bedoeld voor jongeren (12-18 jaar) die te maken hebben gehad met het overlijden van een ouder, broer of zus. In de bijeenkomsten is aandacht en ruimte om ervaringen te delen en te horen hoe anderen hiermee dealen. Ook leren de jongeren hoe rouw ‘werkt’ in je leven. Dit doen ze onder andere door middel van (creatieve) opdrachten. De jongeren leren van elkaar en zien dat ze niet de enige zijn die leven met het gemis van een dierbaar persoon. In onderstaande flyer (gericht aan de jongeren zelf) kunt u meer lezen over deze steunende groep.

 

Eerste Hulp Bij Perfectionisme

“ Mijn kind verdraagt het beter als iets niet perfect is en is meer ontspannen. ”

In deze training leren kinderen en jongeren door o.a. uitdagende challenges, leuke spelletjes en leerzame lessen uit onze Eerste Hulp Bij Perfectionisme (EHBP) koffer om op een goede manier om te gaan met de uitdagende en negatieve kanten van perfectionisme. We bieden regelmatig trainingen aan voor kinderen uit groep 6, 7 of 8 van de basisschool en voor jongeren tussen de 12-18 jaar.

 


 

Meer info over de training (inclusief data) leest u in onze EHBP kids flyer:

 

 

De training voor middelbare scholieren lijkt op de EHBP training voor kinderen (zie flyer), maar is aangepast aan hun belevingswereld. Momenteel is er een training bezig. De data voor de volgende training zijn nog niet bekend. Waarschijnlijk start de training in de zomer of het najaar van 2024. Bij interesse kunt u een mail sturen naar info@gzplus.nl of EHBP@gzplus.nl

 

 

 

E-Health

E-Health

Je kunt inspirerende E-health programma’s volgen via ons online platform. Via video’s en animaties krijg je informatie over jouw klachten en daarbij kun je  ook opdrachten doen. In het filmpje zie je hoe het werkt.

Zorgaanbod en identiteit

Geloof, zingeving en identiteit horen ook bij je geestelijke gezondheid. We gaan respectvol om met jouw geloof. Voor sommigen is geloof een inspiratiebron en steun. Voor anderen speelt het juist een rol in het ontstaan of het in standhouden van psychische klachten. De behandelaren bij GZ+ hebben een christelijke levensovertuiging. Als je het prettig vindt om je levensovertuiging in de hulpverlening te betrekken, dan kan dat. Dit kun je tijdens de gesprekken aangeven.